transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Akie Language of Tanzania: A Sketch of Discourse Grammar.

Författare och institution:
Christa König (-); Bernd Heine (-); Karsten Legère (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
9784863371842
Antal sidor:
182
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa,Tokyo Univ. of Foreign Studies
Förlagsort:
Tokyo
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Nyckelord:
Southern Nilotic Akie distribution, first linguistic analysis and description based on spoken language texts, result of Akie documentation in a research project funded by the Volkswagen Foundation iin cooperation with University of Dar es Salaam
Postens nummer:
223105
Posten skapad:
2015-09-23 21:24
Posten ändrad:
2015-09-24 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007