transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Industrielle Praxis modellbasierter Entwicklung im Bereich eingebetteter Systeme

Författare och institution:
Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Nadja Marko (-); Matthias Tichy (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Andrea Leitner (-); Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Multikonferenz Software Engineering & Management,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
223089
Posten skapad:
2015-09-23 14:55
Posten ändrad:
2016-09-06 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007