transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Model-Based Engineering for Embedded Systems in Practice

Författare och institution:
Nadja Marko (-); Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Daniel Sauter (-); Aleksander Lodwich (-); Matthias Tichy (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Andrea Leitner (-); Jörgen Hansson (-)
Antal sidor:
46
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorteknik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
223088
Posten skapad:
2015-09-23 14:51
Posten ändrad:
2016-09-13 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007