transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etikdidaktik. Grundbok om etikundervisning i teori och praktik

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Malin Löfstedt (-)
ISBN:
9789144079752
Antal sidor:
183
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever? Vilka frågor är viktiga att belysa och samtala om i undervisningen? Och hur kan man tänka om styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav: vad är det för bilder av etik och moral som speglas i dem? Kan man över huvud taget sätta betyg på 
”kunskaper om etik”? I denna både teoretiska och praktiknära bok presenterar 
författarna tolkningar av kurs- och ämnesplanernas skrivningar om etik i grundskolan och gymnasieskolan och sätter in dessa 
i ett samtida och historiskt sammanhang. De låter styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav bli föremål för kritisk reflektion och analys. Konstruktiva perspektiv på hur en god etikundervisning kan förankras i dessa styrdokument utvecklas. Etikdidaktik. Grundbok om etikundervisning i teori och praktik är tänkt att användas i lärarutbildning och som fortbildningslitteratur för redan verksamma lärare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
Etik, etikdidaktik
Postens nummer:
223077
Posten skapad:
2015-09-23 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007