transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later.

Författare och institution:
Malin Lövgren (-); Li Jalmsell (-); Alexandra Eilegård Wallin (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ulrika Kreicbergs (-)
Publicerad i:
Psycho-oncology, 25 ( 4 ) s. 435–440
ISSN:
1099-1611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to examine siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death and if these experiences influenced levels of anxiety 2-9 years later.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
223068
Posten skapad:
2015-09-23 09:10
Posten ändrad:
2016-04-29 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007