transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in CSF cholinergic biomarkers in response to cell therapy with NGF in patients with Alzheimer's disease.

Författare och institution:
Azadeh Karami (-); Helga Eyjolfsdottir (-); Swetha Vijayaraghavan (-); Göran Lind (-); Per Almqvist (-); Ahmadul Kadir (-); Bengt Linderoth (-); Niels Andreasen (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Eric Westman (-); Daniel Ferreira (-); Maria Kristoffersen Wiberg (-); Lars-Olof Wahlund (-); Åke Seiger (-); Agneta Nordberg (-); Lars Wahlberg (-); Taher Darreh-Shori (-); Maria Eriksdotter (-)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11 ( 11 ) s. 1316-1328
ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The extensive loss of central cholinergic functions in Alzheimer's disease (AD) brain is linked to impaired nerve growth factor (NGF) signaling. The cardinal cholinergic biomarker is the acetylcholine synthesizing enzyme, choline acetyltransferase (ChAT), which has recently been found in cerebrospinal fluid (CSF).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
223054
Posten skapad:
2015-09-22 17:07
Posten ändrad:
2016-01-04 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007