transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Type Theory with Records for Natural Language Semantics

Författare och institution:
Robin Cooper (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Jonathan Ginzburg (-)
Publicerad i:
Handbook of Contemporary Semantic Theory (second edition), ed. by Shalom Lappin and Chris Fox, s. 375–407
ISBN:
978-0-470-67073-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Wiley-Blackwell
Förlagsort:
Chichester
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
semantics, dialogue, type theory
Postens nummer:
223044
Posten skapad:
2015-09-22 16:44
Posten ändrad:
2016-01-04 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007