transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Changing Purpose of the Public Administration?: The Purpose of the Public Administration as a Foundational narrative or Metanarrative

Författare och institution:
Angelica Börjesson (Förvaltningshögskolan); Vanja Carlsson (Förvaltningshögskolan); Lars Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
American Political Science Association. 2015 Annual Meeting in San Francisco September 3-6,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
223011
Posten skapad:
2015-09-22 14:07
Posten ändrad:
2015-09-30 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007