transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IKT i matematikundervisningen

Författare och institution:
Ola Helenius (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Malmö Högskola Håkan Sollervall (-); Thomas Lingefjärd (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Skolverket , 2015. , 5 s., Lärportalen för matematik Grundskola åk 7-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
222990
Posten skapad:
2015-09-22 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007