transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omnis homo de necessitate est animal: Significación y referencia vacía en la segunda mitad del siglo 13

Författare och institution:
Ana Maria Mora-Márquez (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Kriterion, 56 ( 131 ) s. 271 - 289
ISSN:
0100-512X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
spanska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Medieval Logic, Signification, Empty Reference, Medieval Linguistics
Postens nummer:
222982
Posten skapad:
2015-09-22 11:43
Posten ändrad:
2015-10-09 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007