transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digital technology and young children’s narratives

Författare och institution:
Susanne Garvis (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Understanding digital technologies and young children, s. 28-37
ISBN:
9781138804401
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
UK
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
222979
Posten skapad:
2015-09-22 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007