transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low rate of and rapid attention to inappropriate ICD shocks with remote device and rhythm monitoring: a qualitative study.

Författare och institution:
Emma Sandgren (-); Cecilia Rorsman (-); Johan Engdahl (-); Nils Edvardsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Open heart, 2 ( 1 ) s. e000249
ISSN:
2053-3624
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Inappropriate shocks are unpleasant and painful. We hypothesise that remote monitoring and careful attention to known and incident atrial fibrillation (AF) can reduce inappropriate shocks to a very low level in clinical praxis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
222902
Posten skapad:
2015-09-21 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007