transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Population-based study of long-term functional outcomes after prostate cancer treatment.

Författare och institution:
Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Linda Drevin (-); Stacy Loeb (-); Anders Widmark (-); Ingela Frank-Lissbrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); David Robinson (-); Eva Johansson (-); Pär Stattin (-); Per Fransson (-)
Publicerad i:
BJU international, 117 ( 6B ) s. E35-E45
ISSN:
1464-410X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate long-term urinary, sexual and bowel functional outcomes after prostate cancer treatment at a median (interquartile range) follow-up of 12 (11-13) years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
prostate cancer;erectile dysfunction;urinary incontinence;prostatic neoplasms/therapy;quality of life
Postens nummer:
222878
Posten skapad:
2015-09-21 09:25
Posten ändrad:
2016-07-04 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007