transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A functional polymorphism in the prodynorphin gene affects cognitive flexibility and brain activation during reversal learning.

Författare och institution:
M Votinov (-); J Pripfl (-); C Windischberger (-); E Moser (-); Uta Sailer (Psykologiska institutionen); C Lamm (-)
Publicerad i:
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9 s. 172
ISSN:
1662-5153
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Postens nummer:
222875
Posten skapad:
2015-09-21 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007