transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corrigendum to "Incidence of Prostate Cancer After Termination of Screening in a Population-based Randomised Screening Trial" [Eur Urol 2013;64:703-9].

Författare och institution:
Anna Grenabo Bergdahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Sue Moss (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
European urology, 68 ( 2 ) s. e46
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
222873
Posten skapad:
2015-09-21 09:12
Posten ändrad:
2015-09-21 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007