transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet.

Författare och institution:
Eva Zetterman (Institutionen för konst- och bildvetenskap)
Publicerad i:
Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap 2006. Uppsala universitet. 17–18 november 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Postens nummer:
222833
Posten skapad:
2015-09-18 18:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007