transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Rocksångaren som den offrade sonen och rocken som religion – om rockens funktion utifrån Imperiets sångtexter”, i Ungdom i rörelse. En antologi om ungdomars levnadsvillkor,

Redaktör(er):
Jan Carle (Sociologiska institutionen); Hans-Erik Hermansson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
29
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
thåström, ungdomskultur, rock, psykoanalys, rocklyrik
Postens nummer:
222770
Posten skapad:
2015-09-18 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007