transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Inclusive Thinking in the Backbones’. Teachers’ Professional Roles in Relation To Policies on Inclusion and Marketization in Swedish Post-16 Education

Författare och institution:
Inger Erixon Arreman (-); Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ulf Lundström (-)
Publicerad i:
Paper presenterat vid ECER-konferensen i Budapest, 8-11, 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
222758
Posten skapad:
2015-09-18 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007