transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Examples with variation – Teachers’ choice and use of mathematical examples

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Ulla Runesson (-)
Publicerad i:
16th Biennial EARLI conference Programme book, s. 207
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
mathematics, examples, learning, variation theory
Postens nummer:
222700
Posten skapad:
2015-09-17 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007