transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Complications and patient-reported outcome after hip fracture. A consecutive annual cohort study of 664 patients.

Författare och institution:
Susanne Hansson (-); Ola Rolfson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kristina Åkesson (-); Szilard Nemes (-); Olof Leonardsson (-); Cecilia Rogmark (-)
Publicerad i:
Injury, 46 ( 11 ) s. 2206–2211
ISSN:
1879-0267
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of every patient with hip fracture is to regain previous function but we know little about the outcome, especially patient-reported outcome. We wanted to investigate what factors influence the result one year after hip fracture, including fast-track for hip fracture patients, as well as investigating the patients' satisfaction with their rehabilitation and to what degree they regained their pre-fracture function.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Hip fracture; Fast-track; Complications; Patient-reported outcome; Function
Postens nummer:
222565
Posten skapad:
2015-09-16 10:44
Posten ändrad:
2015-11-19 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007