transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High early migration of the revised acetabular component is a predictor of late cup loosening: 312 cup revisions followed with radiostereometric analysis for 2-20 years.

Författare och institution:
Tina Klerken (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Maziar Mohaddes (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Szilard Nemes (-); Johan Kärrholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Hip international : the journal of clinical and experimental research on hip pathology and therapy, 25 ( 5 ) s. 471-476
ISSN:
1724-6067
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Radiostereometric analysis (RSA) is an accurate and precise measurement tool of migration and rotation of implants. We investigated if early migration measured with RSA can be used to predict the risk of later aseptic loosening in acetabular revision surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
222513
Posten skapad:
2015-09-15 15:08
Posten ändrad:
2016-01-07 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007