transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förskollärarkompetens i förändring

Författare och institution:
Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anette Sandberg (-); Pia Williams (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
978-91-44-10533-8
Antal sidor:
139
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Förskollärarkompetens, förskola
Postens nummer:
222499
Posten skapad:
2015-09-15 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007