transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'I think it should be a little kind of exciting': A technology-mediated story-making activity in early childhood education

Författare och institution:
Ewa Skantz Åberg (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Understanding digital technologies and young children,
ISBN:
9781138804401
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Berättande, digital teknologi, förskola
Postens nummer:
222480
Posten skapad:
2015-09-15 11:49
Posten ändrad:
2015-10-30 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007