transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The teacher’s role as a co-creator in activities with and around a new music technology

Författare och institution:
Pernilla Lagerlöf (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
25th EECERA annual conference: ‘Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood' - Barcelona, Catalunya,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
music technology, early childhood, music education, play-based participation, teachers as co-creators
Postens nummer:
222443
Posten skapad:
2015-09-14 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007