transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone mineral decreases in the calcanei in men after arthroscopic shoulder surgery: a prospective study over 5 years.

Författare och institution:
Anna Elmlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jüri Kartus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Lars Ejerhed (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, epub ahead of print
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It is well known that injuries and surgical procedures in the lower extremities affect bone mineral both in the injured limb and in the contralateral limb. The possible effect on bone mineral after upper extremity surgery is not well studied, and the aim of this study was to study the effect on bone mineral in the calcanei after arthroscopic shoulder surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
222425
Posten skapad:
2015-09-14 13:31
Posten ändrad:
2016-05-03 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007