transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Equal opportunity in the quasi-markets - changes in schools and educational offerings in Sweden between 1995 and 2010

Författare och institution:
Anna Maria Fjellman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the Emerging researchers conference 2015 in Budapest, Hungary, Sep 7-8 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
222420
Posten skapad:
2015-09-14 12:47
Posten ändrad:
2015-11-09 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007