transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socializing into the the biotechnological discourse - an analysis of the argumentation about genetically modified crops

Författare och institution:
Anne Solli (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Språk, diskurs och identitet, Niklas Gericke (Red.), s. 81-108
ISBN:
978-91-7063-613-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Universitetstryckeriet
Förlagsort:
Karlstad
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
222396
Posten skapad:
2015-09-14 11:13
Posten ändrad:
2015-09-22 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007