transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ensam är inte stark

Författare och institution:
Joakim Magnusson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Learning Study-undervisning gör skillnad , s. 157-166
ISBN:
978-91-44-07316-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varför ger min undervisning inte de resultat jag önskar? Hur får jag mina elever att lära sig det jag vill att de ska lära sig? Vad i undervisning är det som möjliggör lärande? Detta är tankar och frågor som många verksamma lärare kan känna igen sig i, och som de alltför ofta brottas med och måste lösa på egen hand. Kanske söker vi lösningar i nya material och metoder istället för att söka svaren genom att studera vår egen undervisning i relation till elevernas lärande. Bokens huvudbudskap är att Learning Study förbättrar både lärares och elevers lärande. Författarna beskriver hur de i sitt dagliga arbete använder sig av erfarenheter från Learning Study och vad detta har gett för resultat. De poängterar vikten av att utgå från elevers tankar om innehållet i undervisningen och i många kapitel diskuterar de hur variationsteorin direkt kan tillämpas i klassrummet. Flera konkreta exempel belyser hur elevers lärande är beroende av ett nära och utforskande lärarsamarbete om vad som är svårt för lärare att undervisa om och svårt för elever att lära sig. På bokens webbplats www.studentlitteratur.se/undervisninggorskillnad kan du bland annat se en film som visar undervisningssekvenser från en Learning Study. På insidan av bokens pärm finns information om hur du kommer till webbplatsen. Bokens målgrupp är studenter i lärarutbildning och verksamma lärare men även rektorer och andra personer som arbetar med skolutveckling på olika nivåer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Learning study, variationsteori
Postens nummer:
222386
Posten skapad:
2015-09-14 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007