transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allokering av utdelningsinkomster i samband med aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning

Författare och institution:
David Kleist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt, 2015 ( 9 ) s. 603-627
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I situationer där en tillgång överlåts med någon form av bibehållen förfoganderätt eller rätt för överlåtaren att få tillgången åter kan fråga uppkomma om det är överlåtaren eller förvärvaren som ska beskattas för inkomster som är hänförliga till tillgången. På motsvarande sätt kan fråga uppkomma om vem som ska beskattas när inkomst hänförlig till en tillgång tillfaller en annan person än innehavaren av tillgången. Det kan vara fallet när innehavaren har fört över rätten till inkomsten till en annan person eller när att en person som överlåtit tillgången förbehållit sig rätten till inkomst som är hänförlig till tillgången. I artikeln diskuteras inkomstallokeringen av utdelningsinkomster i två sådana situationer, nämligen vid aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
allokering, aktielån, värdepapperslån, blankning, utdelning, utdelningsrätt
Postens nummer:
222381
Posten skapad:
2015-09-14 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007