transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic MS Epidemiology. Introduction.

Författare och institution:
Oluf Andersen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta Neurologica Scandinavica, 132 ( S199 ) s. 1-3
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
MS, epidemiologi, incidens, riskfaktorer
Postens nummer:
222345
Posten skapad:
2015-09-12 20:25
Posten ändrad:
2015-09-17 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007