transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

p110alpha hot spot mutations E545K and H1047R exert metabolic reprogramming independently of p110alpha kinase activity

Kinase-independent signaling of p110 alpha mutants

Författare och institution:
Aditi Chaudhari (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Daniel Krumlinde (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Annika Lundqvist (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Levent Akyürek (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Sashidar Bandaru (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Kristina Skålen (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marcus Ståhlman (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Yvonne Wettergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Katarina Ejeskär (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Victoria Rotter Sopasakis (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Molecular and Cellular Biology, 35 ( 19 ) s. 3258-3273
ISSN:
0270-7306
E-ISSN:
1098-5549
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) catalytic subunit p110α is the most frequently mutated kinase in human cancer, and the hot spot mutations E542K, E545K, and H1047R are the most common mutations in p110α. Very little is known about the metabolic consequences of the hot spot mutations of p110α in vivo. In this study, we used adenoviral gene transfer in mice to investigate the effects of the E545K and H1047R mutations on hepatic and whole-body glucose metabolism. We show that hepatic expression of these hot spot mutations results in rapid hepatic steatosis, paradoxically accompanied by increased glucose tolerance, and marked glycogen accumulation. In contrast, wild-type p110α expression does not lead to hepatic accumulation of lipids or glycogen despite similar degrees of upregulated glycolysis and expression of lipogenic genes. The reprogrammed metabolism of the E545K and H1047R p110α mutants was surprisingly not dependent on altered p110α lipid kinase activity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Postens nummer:
222341
Posten skapad:
2015-09-12 09:50
Posten ändrad:
2016-05-02 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007