transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sets of p-multiplicity in locally compact groups

Författare och institution:
I. G. Todorov (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Studia Mathematica, 226 ( 1 ) s. 75-93
ISSN:
0039-3223
E-ISSN:
1730-6337
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We initiate the study of sets of p-multiplicity in locally compact groups and their operator versions. We show that a closed subset E of a second countable locally compact group G is a set of p-multiplicity if and only if E* = {(s,t) : ts(-1) E ET is a set of operator p-multiplicity. We exhibit examples of sets of p-multiplicity, establish preservation properties for unions and direct products, and prove a p-version of the Stone-von Neumann Theorem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
set of p-multiplicity, C*-algebra, Stone-von Neumann theorem
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
222286
Posten skapad:
2015-09-11 12:23
Posten ändrad:
2016-06-30 08:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007