transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skrivande och skrivutvecklande arbetssätt

Författare och institution:
Ann-Katrin Swärd (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Skolverket, s. 9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikeln belyser vad innebär att kunna skriva och vilket stöd som lärare kan arbeta med när skrivandet blir svårt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Literacy
Ytterligare information:
Del 6 i Modulen Strukturerad Läs- och skrivundervisning. Läs- och skrivportalen, Stockholm, Skolverket 2015
Postens nummer:
222249
Posten skapad:
2015-09-10 21:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007