transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transplantation With Livers from Deceased Donors Older Than 75 Years.

Författare och institution:
Trygve Thorsen (-); Einar Martin Aandahl (-); William Bennet (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Bo-Göran Ericzon (-); Greg Nowak (-); Frans Duraj (-); Helena Isoniemi (-); Allan Rasmussen (-); Tom H Karlsen (-); Aksel Foss (-)
Publicerad i:
Transplantation, 99 ( 12 ) s. 2534–2542
ISSN:
1534-6080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The availability of donor organs limits the number of patients in need who are offered liver transplantation. Measures to expand the donor pool are crucial to prevent on-list mortality. The aim of this study was to evaluate the use of livers from deceased donors who were older than 75 years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
222202
Posten skapad:
2015-09-10 15:13
Posten ändrad:
2015-12-17 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007