transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detailed Simulations of Early Paper Forming

Författare och institution:
Gustav Kettil (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Andreas Mark (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära, Chalmers); Frida Svelander (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Ron Lai (-); Kenneth Wester (-); Mats Fredlund (-); Maria Rentzhog (-); Fredrik Edelvik (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers)
Publicerad i:
COST FP1005 Fibre Suspension Flow Modelling Final Conference Trondheim 2015 June 9-11,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Computer simulations are important to increase the knowledge of the processes involved in paper making. Because of the complexity of the paper processes the development of simulation tools requires models and numerical methods which capture as much as possible of the real physical phenomena. In this paper a framework for simulation of fiber suspension flow is presented. The framework is founded on a fluid solver for the Navier-Stokes equations and a fiber model based on finite strain beam theory including shearing. Moreover, the coupling between fibers and fluid is resolved with the immersed boundary method and the interaction between the fibers is calculated using a model based on DLVO-theory.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Pappers-, massa- och fiberteknik
Nyckelord:
fiber suspension simulations, fluid-structure interaction, immersed boundary methods
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
222195
Posten skapad:
2015-09-10 14:27
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007