transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Tough Job But Someone Has To Do It: Experiences of Gender Equality Experts in European Research Organizations

Författare och institution:
Helen Peterson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Jennifer Dahmen (-)
Publicerad i:
ESA 2015 - 12th conference of the European Sociological Association, Prague, 24-28 August 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
222125
Posten skapad:
2015-09-09 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007