transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför såg ingen mig? - om oviljan att uppmärksamma det obekväma

Författare och institution:
Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Att se barn som anhöriga - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar, s. 389
ISBN:
978-91-87731-26-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Barn, anhöriga
Postens nummer:
222110
Posten skapad:
2015-09-09 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007