transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer.

Författare och institution:
Ann-Katrin Swärd (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Vår skola. Specialundervisning, ( 2 )
ISSN:
0284-6829
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
222061
Posten skapad:
2015-09-08 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007