transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extralevator Abdominoperineal Excision for Low Rectal Cancer-Extensive Surgery to be Used With Discretion Based on 3-Year Local Recurrence Results: A Registry-based, Observational National Cohort Study.

Författare och institution:
Mattias Prytz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Annals of surgery, 263 ( 3 ) s. 516–52
ISSN:
1528-1140
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this prospective registry-based population study was to investigate the efficacy of extralevator abdominoperineal excision (ELAPE) regarding local recurrence rates within 3 years after surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
222028
Posten skapad:
2015-09-08 07:58
Posten ändrad:
2016-06-09 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007