transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Persistent perineal morbidity is common following abdominoperineal excision for rectal cancer.

Författare och institution:
Dan Asplund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Mattias Prytz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
International journal of colorectal disease, 30 ( 11 ) s. 1563-1570
ISSN:
1432-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Short-term complications related to the perineal wound after abdominoperineal excision (APE) are a well-known problem. Perineal morbidity in the longer term is an almost unexplored area. The aim of this cross-sectional study was to investigate the prevalence of perineal symptoms 3 years after APE for rectal cancer, to identify potential risk factors and to explore the relationship between perineal morbidity and global quality of life.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Rectal cancer, Abdominoperineal excision, Perineal morbidity, Quality of life
Postens nummer:
222024
Posten skapad:
2015-09-08 07:48
Posten ändrad:
2016-06-09 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007