transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globala konflikter med lokala konsekvenser. Översikt om utresandeproblematiken

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Mårten Björk (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-7383-585-5
Antal sidor:
99
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Syrien, Arabiska våren, utresande, Islamiska staten, terrorism
Postens nummer:
222019
Posten skapad:
2015-09-07 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007