transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Théorie des types dépendants et axiome d'univalence

Theories of dependent types and axiom of univalence

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Asterisque, s. 367-386
ISSN:
0303-1179
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
221931
Posten skapad:
2015-09-04 14:32
Posten ändrad:
2016-09-13 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007