transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Disciplinary Boundaries between the Social Sciences and Humanities: National Report on Sweden

Författare och institution:
Mia Liinason (Institutionen för genusvetenskap); Ulla M Holm (Institutionen för genusvetenskap)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
ResearchIntegration
Förlagsort:
University of Hull
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
221739
Posten skapad:
2015-09-01 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007