transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'I think it's very important that minority women's organizations are strong'. Ambiguous struggles for women's rights in Denmark

Författare och institution:
Mia Liinason (Institutionen för kulturvetenskaper); Marlijn Meijer (-)
Publicerad i:
9th European Feminist Research Conference, University of Lapland, Rovaniemi 3-6 june 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News--Events/Events/Events-2015/EFRC-2015
Postens nummer:
221702
Posten skapad:
2015-09-01 16:30
Posten ändrad:
2015-12-15 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007