transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Software Engineering for Resilient Systems - 7th International Workshop, SERENE 2015, Paris, France, September 7-8, 2015. Proceedings.

Redaktör(er):
alessandro fantechi (-); Patrizio Pelliccione (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
ISBN:
978-3-319-23128-0
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Springer - Lecture Notes in Computer Science
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
221697
Posten skapad:
2015-09-01 16:24
Posten ändrad:
2016-09-13 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007