transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

BMI, eating habits and sleep in relation to salivary counts of mutans streptococci in children - the IDEFICS Sweden study.

Författare och institution:
Louise Arvidsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Dowen Birkhed (Institutionen för odontologi); Monica Hunsberger (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anne Lanfer (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Kirsten Mehlig (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gabriele Eiben (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Public health nutrition, 19 ( 6 ) s. 1088-1092
ISSN:
1475-2727
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of the present study was to investigate the association between salivary counts of mutans streptococci (MS) and children's weight status, while considering associated covariates. MS ferments carbohydrates from the diet and contributes to caries by lowering the pH in dental plaque. In adults, high counts of MS in saliva have been associated with overweight, but this has not been shown in children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
BMI Z-score; IDEFICS; Mutans streptococci; Meal frequency; Sugar propensity; Sleep duration
Postens nummer:
221654
Posten skapad:
2015-09-01 14:29
Posten ändrad:
2016-05-03 08:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007