transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Semi-Outsider's Point of View : The institutionalization of Gender Research in Sweden

Författare och institution:
Mia Liinason (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Rewriting academia :The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe / Renate Haas (ed.) , s. 227-246
ISBN:
978-3-631-66985-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Peter Lang Academic Publishers
Förlagsort:
Frankfurt am Main
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
221637
Posten skapad:
2015-09-01 13:51
Posten ändrad:
2016-06-10 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007