transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Traditional Craft Skills as a Source of Historical Knowledge

Reconstruction in the Ashes of the Medieval Wooden Church of Södra Råda

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för kulturvård); Karl-Magnus Melin (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk)
Publicerad i:
Mirator, 2015 ( 16:1 ) s. 72-102
ISSN:
1457-2362
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
This article concerns the reconstruction of the medieval corner timbered church of Södra Råda that was burnt to the ground in an act of arson in 2001. The reconstruction was initiated by the Swedish National Heritage Board to gain knowledge of the culture and craftsmanship of wooden medieval buildings. The theoretical focus of the project is founded on the combination of sources and the utilisation of the methods and potentials of craftpersons. The reconstructive experiments are informed by a methodology where the present maker’s attentiveness and embodied skills disclose new information on historical working procedures, intentions and affordances. The article also presents results that bring new light on the oldest corner-timbered church buildings in existence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Byggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, medeltid
Nyckelord:
Medieval religious building, reconstruction, craftmanship
Postens nummer:
221605
Posten skapad:
2015-09-01 11:35
Posten ändrad:
2015-09-01 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007