transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plutarchos, Levnadsråd

Moralia II. Tjugo skrifter ur Moralia

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Antal sidor:
382
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Atlantis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
221561
Posten skapad:
2015-08-31 23:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007