transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plutarchos, Moralia, ett ymnighetshorn av antikt vetande

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Hellenika, 150 ( 4 ) s. 5-6
ISSN:
0348-0100
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
221559
Posten skapad:
2015-08-31 23:24
Posten ändrad:
2016-01-12 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007